BELEEF HET IN DE
EEUWEN­OUDE DORPSKERK ELLECOM

Bekijk hier de hele film (met geluid) van onze prachtige kerk.

Word vriend
1100 jaar kerkgeschiedenis

Programma

Cantado op Kerkenpad

Zang: Jonneke, Ine, Elsbeth en Paula Adolfsen
Zang en accordeon: Duo Mayn Kholem (Ella Visser en Lenie Adolfsen-Overeem)
Piano: Merel Adolfsen

Wanneer: 25 september 15.00 uur Nicolaaskerk Ellecom
Aanmelden: info@dorpskerkellecom.nl
Toegang: 10 euro

Nieuws

Restauratie van de tuinmuur is gestart

De restauratie van de tuinmuur rondom de in kerk Ellecom is onlangs gestart. Dit is mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van de Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom die hiervoor 25.000 Euro schenkt. Op donderdag 10 juni overhandigde het bestuur van Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom dit mooie bedrag aan de kerkrentmeesters.

De kerk en de kerktuinmuur zijn beeldbepalend voor Ellecom. Restauratie van de tuinmuur stond al jaren op de lijst van uit te voeren herstelwerkzaamheden. De Stichting, die al 25 jaar bestaat, droeg al eerder bij aan de restauratie van de glas-in-loodramen, het herstellen van het voegwerk, het met goudverf opknappen van de preekstoel en het plaatsen van een keukentje, maar nog niet eerder werd zo’n hoog bedrag gedoneerd. “We zijn onze donateurs en schenkers zeer erkentelijk en we hopen dat de dorpsbewoners, kerkbezoekers voor diensten, concerten en huwelijken en de vele toeristen decennialang met veel genoegen van de mooie kerk met prachtige tuin en fraaie tuinmuur kunnen genieten’, zegt voorzitter Ellen Enderlé. Nieuwe donaties en schenkingen zijn van harte welkom op NL43INGB0000192373, voor volgende restauratieprojecten.

Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom

Ervaar de schoonheid en de waarde van dit culturele erfgoed aan de rand van Ellecom. Dit eeuwenoude monument willen we graag behouden. De Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom helpt bij de instandhouding en verbetering van het gebouw, inrichting en kerkhoftuin. U kunt onze stichting steunen, bezoek een lezing of concert of word vriend.

De Nicolaaskerk (of Dorpskerk) is in gebruik voor de erediensten van de Protestantse Gemeente Ellecom en De Steeg. Meer informatie vindt u op de website www.pges.nl. De Dorpskerk is te huur voor een uitvaart, huwelijk, een concert of lezing.

De Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom is opgericht in 1995 op initiatief van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Ellecom, als toenmalige eigenaar van de Nicolaaskerk met bijbehorende kerkhoftuin. Men realiseerde zich dat een onafhankelijke stichting een belangrijke schakel kan zijn in het betrekken van de inwoners van Ellecom en andere belangstellenden bij de zorg voor de instandhouding van gebouw en tuin.

Doel
De Stichting heeft tot doel bij te dragen aan de instandhouding en verbetering van de Dorpskerk, de inrichting, de kerkhoftuin en verder alles te doen wat daarmee direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk is, alles in de ruimste zin des woords.

Jaarverslag 2021
Bekijk hier het Jaarverslag 2021.

HELP MEE DIT EEUWENOUDE MONUMENT TE BEHOUDEN