Het interieur
Word vriend
1100 jaar kerkgeschiedenis

Het interieur

Over de St. Nicolaaskerk
Het huidige gotische koor dateert van 1450 en het middenschip van 1859. De kerk is uniek vanwege de relatie met de bewoners van kasteel Middachten.

1 De Middachterbank (gravenbank)
Rond 1860 werd een gravenbank voor de adellijke bewoners van Kasteel Middachten geplaatst. Aan de voorzijde is een monogram AB (van Aldenburgh Bentinck) met kroon aangebracht.

2 De rouwborden
Het oudste rouwbord dateert van 1721 en is vervaardigd als aandenken aan Ursula van Raesfelt, gehuwd met Godard van Reede. In het koor hangen de borden van haar zonen Reynard en Godart Adriaan. Links om de hoek het bord van de vrouw van laatstgenoemde c.q. schoondochter van Ursula. De twee rouwborden in het schip zijn van marmer en herinneren aan Carel A.F. van Aldenburg Bentinck en echtgenote Caroline.

3 Het doopvont uit 1859
Bij het gebruik van het doopvont wordt gebruik gemaakt van een zilveren schaal, geschonken in 1876 door de Graaf van Middachten bij de doop van zijn zoon.

4 Het koor
Het plafond heeft vier sluitstenen waarop zijn afgebeeld:
1) Christus, 2) pelikaan met drie jongen, 3) het afgehaalde kruis van Christus en 4) gecombineerd wapen Van Middachten en Van Arnhem. In de vloer ligt het graf van Hendrik van Middachten († 1551) en zijn vrouw Margaretha van Visbeeck († 1588) met als tekst: Tegen die dot en is gein schilt, mens leef als ghi sterven vilt.

5 De kansel
De huidige kansel is in 2000 in de kerk geplaatst. In het klankbord bevindt zich een duif welke de Heilige Geest verbeeldt. De koperen lezenaar is uit ca. 1700.

6 De kansel
Gebouwd in neo-gotische stijl. Er hangen borden gemaakt door A. v.d. Burg waarop de namen van priesters/predikanten vanaf 1419 tot nu. Tussen 1583 en 1591 doet in Ellecom de reformatie zijn intrede.

7 Het orgel
Het oorspronkelijke orgel is uit 1874 en werd gebouwd door Leichel. In 1968 is het vervangen door een nieuw orgel van Blank & zn. Het oude front bleef echter behouden.

8 De toren (ca. 1200)
De tufstenen toren als oudste bouwdeel van de kerk heeft een Hemony luidklok uit 1644 die behoort tot de 50 oudste in Nederland. De klok heeft als randschrift: Symb Convoco Vivos Mortuos Plango (De levenden roep ik samen – de doden beween ik).

9 Muurplaat 1859 (buiten)
Ter herinnering aan de verbreding van het middenschip.

10 Graven
Tot 1874 werd er begraven rond de kerk. Het oudste grafkruis van basalt is van 1575.

11 Grafkelder
Op een plattegrond bij de ingang is aangegeven wie in de zeven sarcofagen liggen. In 1912 werden de laatste sarcofagen geplaatst.