Bestuur
Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom
Word vriend
1100 jaar kerkgeschiedenis

Bestuur Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom

Het bestuur van de Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom wordt gevormd door:

Voorzitter: Daniel Wismeijer
Secretaris: Mirjam Schot
Penningmeester: Wim Diesveld
Lid: Hanny Brouwer

Bestuursleden worden benoemd door het bestuur voor een periode van maximaal 3 jaar. Een aftredend bestuurslid is onmiddellijk hernoembaar, met dien verstande dat dezelfde persoon maximaal 9 jaar bestuurslid van de Stichting kan zijn.

Vindt u de instandhouding van het culturele erfgoed een belangrijke opdracht voor de mensen van nu en draagt u de Dorpskerk een warm hart toe, dan is het bestuurslidmaatschap wellicht iets voor u. Aarzel niet en neem contact op met een van de bestuursleden. Dat kan ook als u eerst wat meer informatie wilt.