De grafkelder van Middachten
Word vriend
1100 jaar kerkgeschiedenis

De grafkelder van Middachten

Een zevental houten grafkisten in de grafkelder van Middachten

In 1899 werd onder grote belangstelling Caroline Mechteld Emma Charlotte Christine Louise gravin van Bentinck en Waldeck Limpurg, geboren gravin van Waldeck & Pyrmont in de toenmalige grafkelder van Middachten bijgezet. Die grafkelder bevond zich aan de noordzijde van de kerk, links naast de zij-ingang. Met deze laatste bijzetting was de grafkelder vol.

De dekplaat van de oude grafkelder is nog te zien met een bijna afgesleten opschrift. In 2005 was nog net de volgende tekst te lezen: “GRAFKELDER VAN W.G. F. GRAVE VAN REEDE

VAN MIDDACHTEN”. Het betrof Willem Gustaaf Frederik van Reede, negende graaf van Athlone (1780-1844).

 

Binnendeur naar de grafkelder
Binnendeur naar de grafkelder
Tekening verplaatste toegangsdeur
Tekening verplaatste toegangsdeur

In mei 1912, hij overleed op 2 november van dat jaar, werd door Willem Carel Philip Otto Graaf van Bentinck en Waldeck Limpurg een bouwaanvraag gedaan voor een nieuwe grafkelder onder het gehele koor, maar nu met de ingang aan de zuidzijde.

In deze nieuwe grafkelder werden de vijf eikenhouten grafkisten geplaatst uit de oude grafkelder.

In september van hetzelfde jaar werd hierin bijgeplaatst de op 13 september van dat jaar plotseling overleden echtgenote Maria Cornelia gravin van Bentinck en Waldeck Limpurg, geb. baronesse van Heeckeren van Wassenaer. Amper twee maanden later werd ook de op 2 november overleden echtgenoot, Willem Carel Philip Otto Graaf van Bentinck en Waldeck Limpurg, bijgezet.

Op de plattegrond zijn de grafkisten genummerd. De kisten bevatten achtereenvolgens het stoffelijk overschot van:.

Kist 1 Willem Carel Philip Otto, graaf van Aldenburg Bentinck en Waldeck-Limpurg (1848-1912).

Kist 2 Maria Cornelia gravin van Aldenburg Bentinck, geb. baronesse van Heeckeren van Wassenaar (1855-1912).

Kist 3 Caroline Mechtild Emma Charlotte Christine Louise, gravin van Aldenburg Bentinck,  gravin van Waldeck Limpurg (1826-1899).

Kist 4  Carel Anton Ferdinand graaf van Aldenburg Bentinck (1792-1864).

Kist 5 Willem Gustaaf Frederik van Reede, negende graaf van Athlone (1780-1844).

Kist 6 Wendela Eleonora, gravin van Athlone, geb. Boreel van Hogelanden (1792-1868)

Kist 7 In deze kist, zonder opschrift, bevinden zich meerdere stoffelijk resten uit kisten die zijn vergaan. Het is niet bekend om welke personen het hier gaat.

5 grafkisten in de nieuwe grafkelder van Middachten
5 grafkisten in de nieuwe grafkelder van Middachten
6.5 indeling grafkelder