Gedenksteen in het koor
Word vriend
1100 jaar kerkgeschiedenis

Gedenksteen in het koor

Voor Anna Elisabeth Christiana Baronesse van Tuyll van Serooskerken (1744-1819), moeder van Willem Gustaaf Frederik van Reede (1780-1844), Heer van Middachten, die gehuwd was met Wendela Eleonora Boreel 1792-1868), werd een gedenksteen aangebracht in de zuidmuur van het koor, rechts naast de deur van de consistoriekamer. Het is een rechthoekige plaat van hardsteen, groot 70 x 146 cm.

Het bovendeel van de steen toont een openhangend kleed met links het wapen van Van Reede en rechts het wapen van Van Tuyll met daarboven een grafelijke kroon. Zoiets wordt ook wel een gesluierd wapen genoemd. Aan weerszijden pauwenveren. Anna Elisabeth was de echtgenote van Frederik Chr. Reinhard Van Reede (1743-1808), Heer van Amerongen. Zij is bijgezet in de grafkelder in Amerongen. Van beide echtelieden zijn geen rouwborden in de kerk van Amerongen, vandaar dat haar zoon later deze steen heeft laten aanbrengen.

De tekst luidt:

DEESEN STEEN IS OPGERIG
TER GEDACTENIS
VAN A.E.C. DOUAIRIEREN
GRAVINNE, VAN ATHLONE
GEBOREN, BARONESSEN VAN TUYLL
VAN SEROOSKERKEN
OVERLEDEN 19 JANUARI 1819
IN DEN OUDERDOM VAN 74 Ja-n
DOOR HAAR SOON
W.G. F. GRAVE VAN REEDE
EN GINKEL
HEERE VAN MIDDAGTEN

Gedenksteen koor
Gedenksteen koor