Rouwbord Carel Anton
Word vriend
1100 jaar kerkgeschiedenis

Rouwbord Carel Anton

Graaf van Aldenburg Bentinck (1792-1864)

Gehuwd met Caroline Mechtild Emma Charlotte Christine Louise, gravin van Waldeck Limpurg (1826-1899). Te vinden aan de zuidzijde van het schip.

Dit rouwbord is niet van hout, maar van steen gemaakt en is 300 cm hoog en 153 cm breed. Het is in of na 1864 gemaakt. Het bord heeft bovenaan een bekroning in de vorm van een driehoekig timpaan met daaronder een fries voorzien van de tekst “Zalig zijn de dooden die in den Heer sterven”. Het witte marmeren veld, de plaquette, is omlijst met zuilen voorzien van een kapiteel met daarboven een rondboog met in het midden een volutesteun.

Aan weerszijden op de pilasters met daarin op een wit marmeren achtergrond de kwartierwapens. Aan de linkerzijde de wapens van de overgrootouders van vaderszijde en rechts van moederszijde. Eerst de twee overgrootvaders en dan de twee overgrootmoeders. Totaal acht kwartieren in polychroom. Het bord zelf is van antracietgrijs marmer en randen zijn van zwart marmer.

Boven de gehele tekst in de ronding van de boog het alliantiewapen van Aldenburg Bentinck, met een grafelijke kroon, geflankeerd door twee leeuwen.

De leeuw aan de rechterkant heeft een zwarte kop en zwarte voorpoten.

Op de banderol de wapenspreuk  “Craignez Honte”, hetgeen betekent “Vrees de schande”

Tekst: Carel Anton Ferdinand

Graaf van Aldenburg Bentinck
Heer van Varel & Kniphausen
Middachten enz.
Luit: Generaal in Engelsche dienst
Kolonel van het 12de Reg: Infanterie
Coadjutor der Duitsche Orde
Balie van Utrecht
Geb: 4 Maart 1792
Gest: 28 Oktober 1864

BentinckReede
Tuyll v. SerooskerkenTuyll v Serooskerken
AldenburgWassenaer v Duivenvoorde
ReedeReede

Rouwbord Carel Anton
Rouwbord Carel Anton