Voorgangers vanaf 1419
Word vriend
1100 jaar kerkgeschiedenis

Voorgangers vanaf 1419

Drie gekalligrafeerde borden met de geschiedenis van de pastoors en predikanten in Ellecom vanaf 1419.

In de consistoriekamer worden twee grote houten borden opgehangen, gemaakt door de timmerman Hartog en gekalligrafeerd door de schilder A van der Burg.
Deze laatste is de schrijver van het boek “Geschiedenis van Ellecom en omgeving”, dat in die jaren wordt uitgegeven. A. v.d. Burg heeft veel historisch onderzoek gedaan en gevonden wie de opeenvolgende pastoors en predikanten in de loop der eeuwen zijn geweest.

Nog voor zijn dood in september 1961 heeft hij twee wandborden gekalligrafeerd. De laatste van zijn hand is ds Jacobus Swaak met het jaartal 1959. Het vervolg en ook het derde bord is gekalligrafeerd door de schilder Johan van Zadelhoff in Ellecom.

Pastoors
Pastoors
Predikanten
Predikanten
Predikanten
Predikanten